SZKOLENIE
 
„Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik
w terapii i życiu codziennym osób
ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi - wersja 2.0"
 
przeznaczone jest dla rodziców, opiekunów oraz terapeutów
pracujących z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi w różnych wieku i różnymi rodzajami niepełnosprawności.


OPIS NOWEGO SZKOLENIA
 
 
 UCZESTNICY:  

    - zrozumieją wartość modelowania jako podstawowej techniki w uczeniu użycia narzędzi do porozumiewania
    - będą umieli wyliczyć korzyści i wady korzystania z elektronicznych pomocy do porozumiewania się
    - zdobędą informacje na temat systemu symboli MÓWik
    - dowiedzą się, jak za pomocą MÓWika wspierać rozwój językowy i komunikacyjny użytkownika
    - zdobędą umiejętność technicznej obsługi aplikacji w zakresie Ustawień i tworzenia oraz modyfikacji tablic do komunikacji
    - będą potrafili dostosować ustawienia i tablice MÓWika do potrzeb indywidualnych użytkowników, włącznie z użytkownikami z niepełnosprawnością rąk
    - będą umieli modelować użycie MÓWika w trakcie zajęć terapeutycznych oraz sytuacji życia codziennego
    - będą potrafili wykorzystać MÓWik do nauki czytania i pisania

Na szkolenie zapiszesz się przez arkusz zgłoszeniowy - klikij tutaj. 

Wszystkie dostępne terminy znajdziesz w kalendarzu szkoleń - kliknij tutaj

Jeśli chcesz zorganizować szkolenie dla grupy zorganizowanej, napisz do nas maila, na adres: szkolenia@mowik.pl. Ania z zespołu MÓWika ustali dla Twojej placówki odrębny termin szkolenia i prześle warunki jego organizacji. 

 


 Więcej informacji otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia.