2019-06-11 21:22:26

2019-06-01 10:57:51

2019-03-13 14:55:52
2017-05-15 20:46:40

Gotowa do pracy pomoc dydaktyczna Wiem jak to powiedzieć w wersji BOX. Wszystkie części: 1ab (zielona), 2a (niebieska), 2b (pomarańczowa)

Zawiera: kolorowe fotografie, struktury zdaniowe z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald, podkładkę ze wzorem wypowiedzi, symbole MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi, poradnik metodyczny.  Wszystko pocięte i zapakowane do pudełka ze sztywnej tektury, z poręcznym zamykaniem.
 
https://mowik.pl/pomoce_dydaktyczne/wiemjak
2019-05-27 19:43:48

2018-11-27 14:56:29

Na naszej stronie pojawił się pakiet nowych symboli do pobrania. Można pobrać je do oprogramowania MÓWik oraz do oprogramowania MÓWikPRINT.