Mówiące gazetki - materiały ćwiczeniowe na rewalidację

i zajęcia rozwijające komunikowanie się

dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

 

 W pomocy tej zostały wykorzystane tablice dydaktyczne oraz symbole MÓWik, zawierające różne części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, co pozwala na tworzenie wypowiedzi jedno, dwu  i trójelementowych. Zatem, wykorzystując Mówiące gazetki, nauczyciel, rodzic czy terapeuta mają możliwość modelowania prostych wypowiedzi podopiecznych z zakresu wielu różnych tematów.

 

 KUP W PRZEDSPRZEDAŻY >>>

 

 

Z pomocy tej mogą korzystać nauczyciele, logopedzi i terapeuci na zajęciach rewalidacyjnych, a także edukacyjnych, takich jak: zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz na nauczaniu indywidualnym.

Mówiące gazetki mogą stanowić również elementy dekoracyjne w klasie, gdzie uczniowie utrwalają podstawowe wiadomości z Podstawy programowej 2017 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

 

Słownictwo (symbole MÓWik) zaproponowane do danego tematu można wykorzystywać do wszystkich tablic w danej grupie tematycznej.

Tytuły poszczególnych tablic podpowiadają tematy zajęć, na przykład związane z aktualną porą roku czy uroczystościami w domu i szkole.

Użytkownik podczas pracy i ćwiczeń z pomocą dydaktyczną Mówiące gazetki rozszerza swoje słownictwo z zakresu dotyczącego najbliższego środowiska rodzinnego, społecznego i przyrodniczego.

 

Pomoc Mówiące gazetki została podzielona na 10 teczek.

Każda z nich przeznaczona jest do pracy w danym miesiącu roku szkolnego (od września do czerwca). 

 

 

Każda teczka zawiera następujące elementy:

  • 24 kolorowe tablice (fotografie i obrazy),
  • 144 symbole MÓWik z wykorzystaniem kodu kolorów,
  • 6 dodatkowych symboli (pytania lub powiedzenia),
  • rzepy do podklejenia tablic i symboli

Każda tablica (zdjęcie) i symbol MÓWik wyposażony jest w rzep do przyklejenia (na odwrocie). Dzięki temu rozwiązaniu elementy mogą być wielokrotnie umieszczane na klasowej tablicy mobilnej (dwustronna, tekstylna, szara) lub na ławce ucznia. 

 

Zobacz w sklepie >>>

 

Nad każdym symbolem MÓWik umieszczony jest podpis. Takie rozwiązanie wspomaga umiejętność globalnego czytania (fotograficzne odczytywanie całych słów bez dzielenia ich na sylaby lub litery). 

Równoczesne zestawienie tablicy (zdjęcia) i symbolu z podpisem pomaga w rozwoju percepcji wzrokowej, ułatwia lepsze spostrzeganie i rozumienie otaczającego świata. 

 

Rozmiar tablic i symboli MÓWik pozwala na wykorzystanie ich również przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażonym w stolik. 

 TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca WRZESIEŃ:

MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI
MOJA SZKOŁA I ZAJĘCIA

KUP W PRZEDSPRZEDAŻY >>>

TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca PAŹDZIERNIK:

MOJA DROGA DO SZKOŁY
JESIEŃ WOKÓŁ NAS
PRACA W OGRODZIE
KALENDARIUM


TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca LISTOPAD:

KALENDARIUM
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
JESIENNA POGODA
BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE


TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca GRUDZIEŃ:

MIKOŁAJ
MOJA CHOINKA
MOJE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA


TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca STYCZEŃ:

NASTAŁ NOWY ROK
MOJA BABCIA I DZIADEK
ZIMA
KARNAWAŁ


TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca LUTY:

IDZIE LUTY…
ZWIERZĘTA W OKRESIE ZIMY
WALENTYNKI (tablica nr 10)
DOMY MIESZKALNE
ODZIEŻ ZIMOWA

TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca MARZEC:

NADCHODZI WIOSNA
MOJE ŚWIĘTA WIELKANOCNE
ZWIERZĘTA I ICH MŁODE

TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca KWIECIEŃ:

DBAMY O ZDROWIE – HIGIENA OSOBISTA
DBAMY O ZDROWIE – ĆWICZENIA FIZYCZNE
DBAMY O ZDROWIE – ZDROWE ODŻYWIANIE
NOWALIJKI
DZIEŃ ZIEMI
ŚWIĘTA MAJOWE

TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca MAJ:

ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
RODZINA
DZIECI ŚWIATA

TREŚCI TEMATYCZNE miesiąca CZERWIEC:

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
BUDOWA CIAŁA CZŁOWIEKA
ZMYSŁY
NADCHODZI LATO
ŚRODKI TRANSPORT

KUP W PRZEDSPRZEDAŻY >>>

 

W symbolach MÓWik  użyty został kod kolorów.

Znaczenie kolorów:

  • pomarańczowy – osoby i zwierzęta mające imię, np. zwierzęta domowe,
  • żółty – przedmioty i zwierzęta,
  • zielony – czynności,
  • niebieski – przymiotniki, przysłówki,
  • biały – określenia dotyczące czasu,
  • różowy – zwroty konwersacyjne, wyrażenia ekspresyjne, złożone pytania.

W trakcie budowania wypowiedzi zaleca się używania klucza Fitzgerald, czyli sposobu ustawiania symboli na tablicy w sposób, który odzwierciedla szyk wyrazów w prostym zdaniu pojedynczym (podmiot, orzeczenie, dopełnienie), tak, by ułatwić budowanie wypowiedzi.

 

KUP W PRZEDSPRZEDAŻY >>>