Aplikacja GADACZEK  -  na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety) działa w oparciu o systemem Android (10 lub nowszy). Program ten służy do nagrywania krótkich wiadomości, które po zapisaniu można dowolną ilość razy odtwarzać. Dedykowany on jest głównie osobom mającym poważne problemy z komunikacją werbalną. Dzięki GADAczkowi można w krótkim czasie przygotować od kilku do kilkudziesięciu wiadomości tekstowych, które umożliwią osobie niemówiącej przekazać ich treść w zależności od potrzeb. Program dysponuje funkcją ustawiania grafiki (symbol, obrazek lub zdjęcie) do każdego przycisku, dzięki czemu użytkownik bardzo szybko może odnaleźć potrzebne nagranie.

KOMUNIKATOR pozwalający NAGRYWAĆ krótkie informacje, ZAPISYWAĆ je i ODTWARZAĆ dowolną ilość razy.

Darmowa aplikacja GADAczek przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z komunikacją werbalną. AAC, afazja, autyzm.
Pozwala na nagranie i odtwarzanie 9 komunikatów. Do każdego nagrania można przyporządkować własne zdjęcie lub symbol MÓWika.

Aplikacja do KOMUNIKACJI alternatywnej i wspomagającej (AAC), dla osób mających poważne problemy z komunikacją werbalną. GADAczek umożliwia nagranie i sekwencyjne odtwarzanie do 9 wiadomości w 6 tematycznych tablicach (razem 54 nagrania). Do każdego nagrania można przyporządkować własne zdjęcie lub symbol MÓWika.

Aplikacja zawiera 500 symboli MÓWika.
GADAczek pozwala na bardzo szybkie zrobienie tablic z własnymi zdjęciami - robisz zdjęcie, które automatycznie wstawia się w wybrane okno, nagrywasz wiadomość i... już!
GADAczka najlepiej używać w sytuacjach, gdy potrzebne są emocje - oglądanie meczu, składanie życzeń, recytowanie wiersza, odtwarzanie roli w przedstawieniu, komentowanie itp. Dzięki temu, że nagrywasz własny głos, możesz użyć odpowiedniej intonacji, głośności ("hurra!" "ojej" "gol!") GADAczek umożliwia przechodzenie między tablicami bez konieczności zmieniania tablic papierowych.
Dzięki opcji "zrób zdjęcie" użytkownik może na bieżąco komentować, opowiadać np. o wycieczce, imprezie.
Liczba pól z nagraniami na ekranie jest regulowana - od 1-9. Korzystając z opcji sekwencyjnego nagrywania i odtwarzania "krok po kroku" można nagrywać ciągi - np. dni tygodnia, liczby po kolei, wiersz, piosenkę, kolejność czynności.


Aplikacja do KOMUNIKACJI alternatywnej i wspomagającej (AAC), dla osób mających poważne problemy z komunikacją werbalną. GADAczek umożliwia nagranie i sekwencyjne odtwarzanie do 27 wiadomości w 12 tematycznych tablicach (razem 324 nagrania). Do każdego nagrania można przyporządkować własne zdjęcie lub symbol MÓWika.

Aplikacja zawiera 500 symboli MÓWika.
GADAczek pozwala na bardzo szybkie zrobienie tablic z własnymi zdjęciami - robisz zdjęcie, które automatycznie wstawia się w wybrane okno, nagrywasz wiadomość i... już!
GADAczka najlepiej używać w sytuacjach, gdy potrzebne są emocje - oglądanie meczu, składanie życzeń, recytowanie wiersza, odtwarzanie roli w przedstawieniu, komentowanie itp. Dzięki temu, że nagrywasz własny głos, możesz użyć odpowiedniej intonacji, głośności ("hurra!" "ojej" "gol!") GADAczek umożliwia przechodzenie między tablicami bez konieczności zmieniania tablic papierowych.
Dzięki opcji "zrób zdjęcie" użytkownik może na bieżąco komentować, opowiadać np. o wycieczce, imprezie.
Liczba pól z nagraniami na ekranie jest regulowana - od 1-9. Korzystając z opcji sekwencyjnego nagrywania i odtwarzania "krok po kroku" można nagrywać ciągi - np. dni tygodnia, liczby po kolei, wiersz, piosenkę.