Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, anglistka, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk.  Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady motorycznego uczenia się. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów oraz wykłady dla studentów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z  autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.