Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dt wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej. Współpracowała  jako prowadząca zajęcia z zakresu AAC z uczelniami: Uczelnia Łazarskiego, Collegium Medicum UJ, Uczelnia Korczaka, Ignatianum, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta.

Współtwórca programu MÓWik.