Andrzej Cwaliński - kwalifikowany terapeuta AAC. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

>>
Marlena Dachowska
 
Marlena Dachowska – psycholog, terapeuta AAC. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
>>

Elżbieta Dawidek - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, mgr Etnologii i Antropologii Kulturowej, W pracy wykorzystuje podejście rozwojowe i podejście Wspomaganej Stymulacji Języka (ALS- Aided Language Stimulation). Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym.

>>

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka.

>>

Anna Kuśmierska - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, ukończyła studia podyplomowe  „Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej - alternatywne metody edukacja uczniów z autyzmem" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

>>

Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC

>>

Elżbieta Ślusarczyk - logopeda, pedagog specjalny, polonistka. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty oraz kursy z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.  Posiada doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi. Od 2016 roku prowadzi bloga www.mockomunikacji.com Jako prelegent wystąpiła na konferencji Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju w 2016 (Krosno) oraz Komunikacja alternatywna AAC w 2018 roku (Kraków). Prowadzi zajęcia Alternatywne i wspomagające metody komunikacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Prywatnie żona i mama lubiąca literaturę i wycieczki górskie.

>>
 
Sebastian Kurowski - inżynier związany zawodowo z branżą informatyczną, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
>>