Pomoc dydaktyczna przeznaczona DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MAJĄCYCH PROBLEMY Z KOMUNIKOWANIEM SIĘ.

Zawiera fotografie/rysunki oraz symbole pomagające w nauce budowania poprawnych wypowiedzi, zarówno przez osoby posługujące się komunikacją alternatywną, jak i osoby mówiące pojedynczymi wypowiedzeniami. Ćwiczenia pozwalają stopniowo budować umiejętność wypowiadania się za pomocą coraz bardziej złożonych wypowiedzi. Użytkownik uczy się również adekwatnego odpowiadania na pytania i ich zadawania.

 

WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ część 1AB

 

Struktura 1a i 1b (zielona) - przeznaczona jest dla osób używających dotychczas jedynie pojedynczych wypowiedzeń - rzeczowników lub czasowników w formie bezokolicznika lub 3. os. l. poj.

PODMIOT - ORZECZENIE
PYTANIA: Kto? Co? Co robi?

Zawiera:
61 kolorowych fotografii
91 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald
2 podkładki z wzorem wypowiedzi
32 symbole MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi
Poradnik metodyczny

 

WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ część 2A

 

Struktura 2 a  (niebieska) - przeznaczona jest dla osób używających dotychczas wypowiedzeń dwuelementowych (podmiot + orzeczenie), w celu rozszerzenia do trzyelementowych.

PODMIOT - ORZECZENIE - DOPEŁNIENIE
PYTANIA: Co?, Kto?, Co Robi?

Zawiera:
51 kolorowych fotografii
89 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald
1 podkładka z wzorem wypowiedzi
42 symbole MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi
Poradnik metodyczny

 

WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ część 2B

Struktura 2 b (pomarańczowa) - przeznaczona jest dla osób używających dotychczas wypowiedzeń dwuelementowych (podmiot + orzeczenie), w celu rozszerzenia do trzyelementowych.

PODMIOT - ORZECZENIE - DOPEŁNIENIE
PYTANIA: Kto?, Co Robi?

Zawiera:
45 kolorowych ilustracji
74 struktury zdaniowe z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald
1 podkładka z wzorem wypowiedzi
30 symboli MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi
Poradnik metodyczny

 

WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ część 2C   

                                                         

Struktura 2 c (żółta) -  przeznaczona jest dla osób używających dotychczas wypowiedzeń dwuelementowych (podmiot + orzeczenie), w celu rozszerzenia do trzyelementowych.

PODMIOT - ORZECZENIE - DOPEŁNIENIE
PYTANIA: Kto?, Co Robi? Co?

Zawiera:
44 kolorowych fotografii
44 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald
1 podkładka z wzorem wypowiedzi
73 symbole MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi
Poradnik metodyczny

 

WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ część 3A  - NOWOŚĆ!

Struktura 3A (amarantowa) - przeznaczona jest dla osób używających dotychczas wypowiedzeń dwuelementowych (podmiot + orzeczenie).

RZECZOWNIK - CZASOWNIK - PRZYMIOTNIK
PODMIOT + ORZECZENIE Z ORZECZNIKIEM
PYTANIA: Co? Co Robi?  Jaki? Jaka? Jakie?

Zawiera:
50 kolorowych fotografii
50 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu kolorów i klucza Fitzgerald
1 podkładkę z wzorem wypowiedzi
53 symbole MÓWik do samodzielnego układania wypowiedzi
Poradnik metodyczny

 

Wszystkie elementy wykonane są z kartonu powlekanego 400g, dodatkowo zabezpieczone folią UV błysk.

Zapraszamy do sklepu >>>