Pomoc dydaktyczna dla uczniów szkół specjalnych (dzieci z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym), zawierająca symbole do planowania dnia.

Plan dnia Szkoła zawiera symbole umożliwiające planowanie (lekcje, imprezy szkolne, zajęcia, przerwy, czynności rutynowe), określanie pogody, nazywanie uczuć, wprowadzanie pojęć czasowych z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności (dni tygodnia, miesiące, pory roku, inne podstawowe pojęcia czasowe i symbole umożliwiające budowanie zdań) i zadawanie pytań.

Plan dnia Dom to zestaw 132 symboli przedstawiających pojęcia z zakresów: czasu (dni tygodnia, miesiące, pory roku itp.), codziennych zajęć domowych, uczuć, pogody, pytań, miejsc. Pozwala na planowanie codziennego dnia z dziećmi i młodzieżą, mającymi problemy w porozumiewaniu się lub kontroli zachowania. Duży zestaw symboli i szeroki zakres pojęć pozwala na wykorzystanie Planu w domu, przedszkolu, placówce dziennego pobytu z osobami w wieku od 2 lat bez ograniczenia górnej granicy, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
 
Symbole wydrukowane są na kartonie kredowym powlekanym, dodatkowo pokryte folią UV błysk z obydwóch stron.
Do każdego zestawu dołączone są samoprzylepne rzepy.