Podręcznik "Sakramenty umacniają nas" - wprowadza w chrześcijańskie przeżywanie wiary, poznanie sakramentów. Jest to pomoc w przygotowaniach do ich przyjęcia. Książka posiada imprimatur władz kościelnych. 

 

Każde zdanie napisane jest w formie słownej i symbolami MÓWik. Zdania w prosty i zrozumiały sposób mają przybliżyć uczniom głębię sakramentów świętych. 

 

Każdy sakrament opisany jest trzema zdaniami. Do każdego zdania dopasowana jest ilustracja do pokolorowania, wyklejenia papierem kolorowym, plasteliną. 

Uzupełnieniem są zdania napisane symbolami MÓWik oraz symbole do samodzielngo pocięcia. 

Liczba stron: 80

Okładka: miękka 

Oprawa: spirala biała

ISBN: 978-83-937721-3-1