Oprogramowanie MÓWik i MÓWik PRINT posiada bogaty zasób symboli ponad 12 000 (i wciąż rośnie), które są bardzo proste do nauczenia się i korzystania z nich.

SYMBOLE zawierają słownictwo specyficzne dla języka polskiego, czytelne, łatwo kojarzą się z pojęciem, które oznaczają. Pozwalają na budowanie zdań, zadanie pytań, komentowanie, zawierają najczęściej używane w języku polskim słowa i zwroty.
Symbole w oprogramowaniu MÓWik pogrupowane są wg. kategorii, co umożliwia bardzo łatwe i szybkie ich odszukanie. Poniżej kilka przykładów takich kategorii.

            

 

SYMBOLE MÓWik

Pomarańczowy diamencik w systemie symboli MÓWik oznacza coś, rzecz, przedmiot.

 

Czasowniki oznaczone są bądź to człowieczkiem w akcji, bądź dłonią.

 

Określenia, imiesłów przymiotnikowy oznaczony jest szarą ramką.

Miejsca oznaczone są daszkiem.

Miesiące, dni, święta, dni szczególne przedstawione są na kartce z kalendarza.

 

Czas natomiast w kole.

Osobną kategorią są powiedzonka, przysłowia oznaczone pionowymi liniami falistymi.


 
TABLICE DYNAMICZNE

umożliwiają łatwe i szybkie budowanie zdań zgodne z gramatyką języka polskiego. Użytkownik nie musi znać reguł gramatycznych, odmiany, fleksji – dzięki MÓWikowi może się ich praktycznie uczyć w trakcie codziennych rozmów, nie tylko na zajęciach logopedycznych.