GRAMATYKA

System odmiany wyrazów oparty na zasadzie algorytmów znaczeniowych, planowaniu motorycznym i zwrotnej informacji słuchowej.

Język polski jest jednym z trudniejszych języków świata. Bogata fleksja i szczególne zasady słowotwórstwa czynią z niego atrakcję dla poetów i pisarzy, ale wyzwanie dla logopedów i innych nauczycieli języka, a zwłaszcza dla Użytkowników AAC.

Program do komunikacji jest jedynie protezą mowy, mającą swoje ograniczenia. Za najistotniejsze w systemie gramatyki MÓWika przyjętą jej funkcję precyzyjnego PRZEKAZYWANIA TREŚCI.

W rozwoju języka podstawą jest SKŁADNIA, czyli umiejętność przekazywania myśli za pomocą złożonych wypowiedzi. W MÓWiku realizujemy to za pomocą Pola Dialogu. 

Początkowe wypowiedzi nie muszą mieć prawidłowej kolejności, ważne, żeby przekazywały najważniejsze elementy wypowiedzi i składały się z różnych części mowy, nie tylko rzeczowników. 

Naszym zadaniem na kolejnym etapie jest nauczyć Użytkownika, że kolejność wyrazów w zdaniu również ma swoje znaczenie. Pomaga w tym seria “Wiem jak to powiedzieć”.

Kiedy Użytkownik potrafi przekazywać swoje myśli za pomocą wypowiedzeń, a nie tylko pojedynczych symboli, przychodzi kolej na odmianę.

Jeśli wiesz, co chcesz powiedzieć, MÓWik rozpozna części mowy, jakich użyłeś i je odpowiednio odmieni tam, gdzie to jest potrzebne.

W Ustawieniach można stopniować poziomy gramatyki, tak, aby dostosować je do aktualnego poziomu rozumienia języka.

Więcej na temat gramatyki w MÓWiku, można dowiedzieć się z nagranego filmiku: