31 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

Link do rozporządzenia : https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/716

Link do strony informacyjnej ministerstwa edukcjai: https://www.gov.pl/web/edukacja

Formularze: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

W roku 2022 możliwe jest przygotowanie załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716) za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/.

Ważne daty:

kwiecień - wrzesień 2022 - składanie wniosków do jednostki samorządu terytorialnego;

3 czerwca –udzielenie dotacji  w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;

8 sierpnia – udzielenie dotacji w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;

14 października – udzielenie dotacji w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.
 

Wysokość dotacji:


Lista materiałów edukacyjnych dostępnych w MÓWik sklepie:

Plan Dnia do domu - pomoc dydaktyczna
Plan Dnia do szkoły - pomoc dydaktyczna
"Wiem jak to powiedzieć" BOX pomoc dydaktyczna
"Wiem, gdzie jestem" - naklejki na drzwi
MÓWik MEMORY
MÓWiKarteczki
Sakramenty umacniają nas - Podręcznik
E-tran z kompletem rzepów
MÓWikopaski

 

Obsługa dotacji celowej i wsparcie: https://www.dotacjecelowe.pl