DICO SC wyraża zgodę na bezpłatne użycie symboli MÓWik w rozpowszechnianych bezpłatnie pomocach na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl pod następującymi warunkami:

- umieszczenie informacji o rodzaju licencji CC  oraz tekstu "© Symbole MÓWik”
- pod warunkiem posiadania licencji na program MÓWik PRINT.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.