12-miesięczna bezpłatna licencja dla studentów pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 
Jeśli studiujesz dziennie, zaocznie, podyplomowo na którymś z powyższym kierunków, możesz skorzystać z naszej propozycji 12 miesięcy bezpłatnego używania MÓWika 2.0
 
Możesz go zainstalować na własnym tablecie lub telefonie i używać na praktykach, ze swoimi uczniami, pacjentami, podopiecznymi.
 
Wersja ma wszystkie funkcjonalności wersji pełnej. Można ją przenosić z urządzenia na urządzenie. Wygasa po 12 miesiącach.
 
Co trzeba zrobić, żeby ją otrzymać? Zarejestruj się tutaj: https://mowik.pl/Roczna_licencja_dla_student%C3%B3w/Student_rejestracja podaj swoje dane, dołącz skan ważnej legitymacji lub zaświadczenie z uczelni i już!
 
Zapraszamy!
 
 

Umowa licencyjna do pobrania