prof. zw. dr hab. Mirosław Michalik – zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; językoznawca, logopeda, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2011 r.), członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN, autor ponad stu czterdziestu publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii autorskich, członek Rad Naukowych i Rad Recenzenckich kilkunastu czasopism. Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów IFP UP. Biegły sądowy z zakresu logopedii.

W latach 2014-2019 kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej UP. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej”, serii „Studia Logopaedica” oraz przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jednym z jego głównych zainteresowań naukowych jest zjawisko niemówienia, które analizuje także jako logopeda-praktyk pracujący terapeutycznie z dziećmi dotkniętymi głębokimi zaburzeniami mowy. Bada również z perspektywy metodologicznej i lingwistycznej komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC). Był współpomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu niemówienia i AAC, prowadzonych w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.