Marlena Dachowska – psycholog, terapeuta AAC. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracuje jako psycholog w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych Oraz Im Samym „Convivere” w Katowicach, Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bytomiu oraz w Ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Bytomiu. W swojej pracy od wielu lat wykorzystuje alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się.
 
...