Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dt wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów – przeszkoliła już kilkaset osób.

Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie – wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji „Gestem-Obrazem-Słowem”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rain Man jest wśród nas” Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r. w Krakowie – wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 w Krakowie, pedagog i logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, al. Dygasińskiego 25, pedagog i logopeda w Poradni dla Dzieci z Autyzmem ul. Zacisze 7 w Krakowie.

Współtwórca programu MÓWik.