Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka. Od roku 2014 prowadzi stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, konsultacje i szkolenia dotyczące AAC. Prywatnie mama autystycznego chłopca z apraksją mowy posługującego się AAC.