Elżbieta Dawidek - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, mgr Etnologii i Antropologii Kulturowej, W pracy wykorzystuje podejście rozwojowe i podejście Wspomaganej Stymulacji Języka (ALS- Aided Language Stimulation). Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym.

Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z kompleksowymi problemami komunikacyjnymi.  W ramach własnej praktyki prowadzi gabinet logopedyczny - "Pracownia" logopeda mobilny - dojeżdża do pacjentów z woj. lubelskiego.
Kursy:
• Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia się Ewa Grzelak
• Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek. Agata Gładowicz - Bojarska
• Elementarny kurs języka migowego- KSS 1- PGZ Lublin
• Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym - Gabriela Lorens
• Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) - Alina Smyczek
• Online Attendant of Assistive Technology and AAC Conference ATACC 2018 - słuchacz
• Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy. - Anna Maksim
• Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień - Joanna Pachutko
• PECS I st.- PECS Polska
• Handle I st. Maria Jędral, Handle II st. Jana Baptie
• Dyslalia ankyloglosyjna.O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.- Prof. Babraba Ostapiuk
• Growth to Play System I st – Iwona Wojtasik
• Warsztaty: Czytanie i pisanie użytkowników AAC. – Ewa Przebinda
• Warsztaty: Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole. –Stowarzyszenie „Mówić bez słów” ISAAC Polska
• Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, – Ewa Przebinda
• Obsługa i wykorzystanie programów Mówik i Boardmaker w terapii i edukacji dzieci niemówiących. – Ewa Przebinda
• Prelegent na ogólnopolskiej konferencji pt. „Rosnę z AAC” w Suwałkach 2018 prezentacja pt. Wdrażanie AAC w życiu codziennym. Rola rodzica i innych członków Rodziny jako partnerów komunikacyjnych.
• Uczestnik dyskusji panelowych w ramach konferencji IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 2018 – Sesja Edukacja.
• Prelegent na konferencji w Białymstoku 2019, Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowoczesnych technologii prezentacja pt. MÓWik 2.0 w terapii i życiu codziennym dzieci z problemami w porozumiewaniu się.