Andrzej Cwaliński - kwalifikowany terapeuta AAC. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Zatrudnienie:

  • w latach: 1998 -2008 oraz 2016 – do chwili obecnej: nauczyciel-terapeuta i wicedyrektor
    w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku;
  • w latach 2008 – do chwili obecnej: nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

Edukator m.in. w zakresie AAC w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, prowadzący zajęcia na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji z przedmiotu AAC w autyzmie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania: terapia poznawczo-behawioralna, etologia, ogrodnictwo, muzyka, fotografia.