2017-08-08 17:59:49
Szkolenie w Krakowie - 2 września 2017 roku.

„Obsługa oraz wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii osób niemówiących” Szczegóły w zakładce/kwadracie SZKOLENIA.

Zapraszamy. Zespół MÓWika