prof. zw. dr hab. Mirosław Michalik – zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

>>

Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

>>

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka.

>>

Anna Kuśmierska - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, ukończyła studia podyplomowe  „Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej - alternatywne metody edukacja uczniów z autyzmem" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

>>

Elżbieta Dawidek - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk.

>>

Andrzej Cwaliński - kwalifikowany terapeuta AAC. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Zatrudnienie:

  • w latach: 1998 -2008 oraz 2016– 2019: nauczyciel-terapeuta i wicedyrektor w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku;
  • w latach 2008 – do chwili obecnej: nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku;
  • od 1.09.2021 do chwil obecnej: doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Edukator m.in. w zakresie AAC w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, prowadzący zajęcia na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji z przedmiotu AAC w autyzmie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania: terapia poznawczo-behawioralna, etologia, ogrodnictwo, muzyka, fotografia.

>>
Katarzyna Kordella

Kasia Kordella - mama trójki chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

>>

Katarzyna Grzelak -  mama 16-letniego niemówiącego Autysty.

>>

Barbara Brol-Gonera mama czternastoletniego Marcina.

>>