TRADYCYJNA METODA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Aktywny samorząd  - dofinansowanie do 90% do 5 tyś dla osób z niedowładem kończyn górnych:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/
 
 
2. Likwidacja barier w komunikowaniu - dofinansowanie do 95% dla pozostałych osób:
 
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/sprawna-komunikacja/likwidacja-barier-w-komunikowaniu/
 
Po dokonaniu wyboru programu lub całego zestawu program + tablet wystawiamy fakturę proformę, aby ją otrzymać należy wysłać maila na adres biuro@mowik.pl z informacją o wybranym zestawie lub programie, rodzajem tablic, rodzajem głosu oraz danymi do wystawienia faktury, którą wnioskodawca skada wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w PCPR lub MOPS.
 
Gdyby wnisek został odrzucony proszę złożyć odwołanie na piśmie.
 
Po otrzymaniu dofinansowania klient wpłaca wpłatę własną na nasze konto (wpłata własna jest w umowie z PCPR lub MOPS) . My wysyłamy zestaw z fakturą z 30-dniowym terminem płatności, którą trzeba dostarczyć do PCPR lub MOPS.