Oprogramowanie MÓWik posiada bogaty zasób symboli – 9000 (i wciąż rośnie), które są bardzo proste do nauczenia się i korzystania z nich.

Symbole zawierają słownictwo specyficzne dla języka polskiego, czytelne, łatwo kojarzą się z pojęciem, które oznaczają. Pozwalają na budowanie zdań, zadanie pytań, komentowanie, zawierają najczęściej używane w języku polskim słowa i zwroty.
Symbole w oprogramowaniu MÓWik pogrupowane są wg. kategorii, co umożliwia bardzo łatwe i szybkie ich odszukanie. Poniżej kilka przykładów takich kategorii.
 
 
 
 
 
 
 
Tablice dynamiczne – umożliwiają łatwe i szybkie budowanie zdań zgodne z gramatyką języka polskiego. Użytkownik nie musi znać reguł gramatycznych, odmiany, fleksji – dzięki MÓWikowi może się ich praktycznie uczyć w trakcie codziennych rozmów, nie tylko na zajęciach logopedycznych.